ارزشهای سازمانی

پاسخ‌گویی، درستی، صداقت و شفافیت ما در دستانیکو همیشه تلاش می‌کنیم با مشتریان خود با صداقت و دوستی در تعامل باشیم. نهادینه‌سازی “ما می‌توانم” در کنار شما با ارتقاء اصول اخلاقی در فعالیت‌هایمان و هوشیاری در تعهدات دو و چند جانبه، درصدد افزایش کیفیت زندگی و نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی…

مطالعه بیشتر