باتکیه بر دانش و تجربه در حوزه کالاهای مصرفی

به دنبال ایجاد تحول و نوآوری در فروش و بازاریابی آنلاین هستیم .

فروش و توزیع کالاهای سوپرمارکتی

در فروشگاههای آنلاین ، زنجیره ای و سوپرمارکتها

+

تحقیق و توسعه بازارهای آنلاین

در حوزه کالاهای مصرفی

+

دیجیتال مارکتینگ

کالاها و برند های صنایع غذایی و بهداشتی

+
تعدادی از شرکای تجاری ما در حوزه فروش آنلاین