• تدوین راهبردهایی برای ایجاد تعامل و ارتباط بین مشتریان بالقوه و یا جدید با تولید کنندگان و مدیران شرکت‌ها
  • مدیریت و نظارت بر پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های ترویج بازاریابی
  • شناسایی نیازهای روز بازار و مشتریان برای طرح‌ریزی برنامه‌ها ترغیبی خرید کالا و خدمات
  • توسعه تجارت و ایجاد موقعیت‌های رشد، توسعه و سودآوری برای شرکت‌ها
  • مشارکت در کمپین‌های تبلیغاتی و معرفی محصولات