• ذخیره سازی و انبارداری کالا برای توزیع
  • دریافت سفارش از مشتریان
  • تحویل کالا به مشتریان
  • وصول مطالبات
  • کنترل و دریافت اطلاعات از بازار