ارزشهای سازمانی

پاسخ‌گویی، درستی، صداقت و شفافیت

ما در دستانیکو همیشه تلاش می‌کنیم با مشتریان خود با صداقت و دوستی در تعامل باشیم.

نهادینه‌سازی “ما می‌توانم”

در کنار شما با ارتقاء اصول اخلاقی در فعالیت‌هایمان و هوشیاری در تعهدات دو و چند جانبه، درصدد افزایش کیفیت زندگی و نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی خواهیم بود

مشتری‌مداری

در دستانیکو همه می‌دانیم که کلیه فعالیت‌های ما بر مدار رضایت مشتری‌ست و ایشان ناظر اصلی ما خواهند بود.

یادگیری، یاددهی و نوآوری مداوم

در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تغییرات فرهنگی، اجتماعی، و تکنولوژی بیش از پیش مشهود است و سعی داریم در این تعامل انسانی در مسایل اساسی حرفه‌ خود، برای یادگیری، ارزشیابی و ارتباط، راه‌های تازه‌ای را کشف کنیم.

احترام به شأن و ارزش‌های انسانی

خانواده دستانیکو می‌خواهد نمایانگر اصولی باشد که از نظر فردی یا اجتماعی به رفتار برتر شهره شود؛ همین ارزش‌ها هستند که پایه و اساس ایجاد انگیزه در ما خواهند بود.

خلاقیت و نوآوری

محیطی ایجاد کرده‌ایم تا در آن تركيب انديشه‌ها به شيوه‌اي منحصر به فرد مشوق نوآوری است، نوآوری فرآيند كسب انديشه‌ای خلاق و تبديل آن به محصول و خدمت و يا يك روش عملياتی مفيد است.

نتیجه‌گرایی

نتیجه گرایی در دستانیکو یعنی توجه به تأمین نیازهای مشتری با در نظر گرفتن کیفیت مطلوب کالا و خدمات همراه با هزینه‌های مناسب.

پایبندی به سیستم‌ها و بهبود مستمر

هیچ بهبودی بدون ایجاد سیستم‌ها و روش‌ها و نیز معیارهای اندازه‌گیری ایجاد نخواهد شد. در سازمان خود جهت دستیابی به بهره‌وری و بهبود مستمر، ابتدا عملکرد جاری خود را مشخص کرده‌ایم و سپس نسبت به پایش مداوم آن سعی در بهبود آن داریم و در نهایت در صداقت کامل به دنبال دستاورد مثبت نزد مشتریان خود هستیم.

ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان سازمان

ارزش‌آفرینی یک مفهوم محوری در سازمان ما در سطوح خُرد و کلان می‌باشد. فعالیت‌هـــای غیرارزشی را حـــذف کرده‌ایم و زنجیـــره فعالیت‌هـــا و فرآیندها را به نوعی شکل داده‌ایم که شروع آن با خواســـت و نیـــاز ذی‌نفعان و پایـــان آن رضایـــت و خشـــنودی وی می‌باشد. به واقـــع آن چـــه کـــه ذی‌نفعان دریافت می‌کنند مجموعه‌ای از ارزش‌های سازمان آواگستر است.

توجه به اصول توسعه پایدار

برای داشتن توسعه پایدار، تمرکز و سرمایه‌گذاری خود را در سه حوزه نیروی انسانی، فن‌آوری و ساختار مدیریتی معطوف کرده‌ایم و امیدواریم بتوانیم در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی دغدغه‌های پایداری و توسعه را پاسخگو باشیم.

توسعه شراکت‌ها

شناسایی درست ذینفعان و راضی کردن آنها تا سر حد ممکن!

دوست داریم بخشی از سیستمی باشیم که در آن ایجاد اشتغال و سودآوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.

متعهد بودن در قبال جامعه و کارکنان

در دستانیکو با رویکرد تعهد به جامعه و مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و کارکنان، تلاش خود را برای ایجاد پایگاهی در قلب جامعه برای درک و ایجاد پیامدهای خوب خواهیم نمود.